Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 09/10, Thường trực Tỉnh ủy  Bắc Kạn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) tỉnh để nghe báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đảng bộ CCQ tỉnh hiện có 70 tổ chức cơ sở đảng (trong đó đảng bộ cơ sở là 28, chi bộ cơ sở là 42); tổng số đảng viên là 3.193. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ CCQ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) hiện có 22/23 đồng chí, ủy viên chuyên trách công tác Đảng tại cơ quan Đảng ủy là 08 đồng chí (khuyết 1); Ban Thường vụ Đảng ủy 07 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra 05 đồng chí (khuyết 02 chuyên trách). Cơ quan Đảng uỷ hiện có 19 người trong tổng số biên chế được giao là 18 công chức và 02 hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh báo cáo 26 nội dung Đảng ủy CCQ tỉnh đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh báo cáo 26 nội dung Đảng ủy CCQ tỉnh đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy CCQ tỉnh đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ như: Đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo cho xây dựng thêm Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy CCQ tỉnh với ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Cho phép được thành lập và triển khai trang thông tin điện tử của Đảng ủy bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Cho chủ trương thực hiện dự án số hóa cơ sở dữ liệu đảng viên trong Đảng bộ CCQ tỉnh từ nguồn kinh phí đảng phí để lại.

Đề nghị Tỉnh uỷ cho chủ trương ban hành quy chế mới để thay thế Quy chế số 07-QC/TU, ngày 25/8/2021 của Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy CCQ tỉnh với Đảng ủy Công an tỉnh trong việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ do hiện nay đã xuất hiện một số bất cập. Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định số 946-QĐ/TU về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo quan tâm thực hiện điều động, luân chuyển kịp thời cán bộ Đoàn Các cơ quan hiện nay khi đã hết tuổi tham gia công tác Đoàn…

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng ủy CCQ tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt chủ trương cho Đảng ủy CCQ tỉnh được cải tạo, sửa chữa lớn trụ sở cơ quan Đảng ủy. Trụ sở Đảng ủy CCQ tỉnh đã đưa vào sử dụng 22 năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp…

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung mà Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đề xuất, kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến về các nội dung của Đảng ủy CCQ tỉnh kiến nghị liên quan đến UBND tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu .

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu .

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy CCQ tỉnh quan tâm hơn nữa công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; trách nhiệm nêu gương cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy CCQ tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Đảng ủy CCQ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng ủy CCQ tỉnh là nơi tập hợp cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực; số cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và có trình độ lý luận chính trị chiếm tỷ lệ cao so với toàn tỉnh, do đó đòi hỏi Đảng ủy CCQ phải có cách nhìn khác so với các huyện từ cách triển khai văn bản, nghị quyết. Điều này đòi hỏi trước hết các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh phải tự nâng mình lên trước, phải làm sâu về công tác xây dựng Đảng, phải là những chuyên gia về công tác xây dựng Đảng. Tập trung làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa là chính.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quán triệt, triển khai ngay việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, sau đó là toàn Đảng bộ. Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị, các ban xây dựng Đảng trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh cần chủ động, năng động hơn, khai thác tối đa trí tuệ của đảng viên trong đảng bộ; khơi dậy tinh thần của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Các kiến nghị của Đảng ủy CCQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có chỉ đạo trực tiếp theo từng nội dung./.

Xem thêm