Tiết mục đơn ca Bắc Kạn còn mãi câu then

BBK - Tiết mục đặc sắc trong buổi công diễn trao giải Hội diễn NTQC huyện Pác Nặm lần thứ V, được huyện Pác Nặm tổ chức tối 18/8/2023 tại sân vận động trung tâm huyện.

Tiết mục đơn ca Bắc Kạn còn mãi câu then.

Xem thêm