Tổ công nghệ số cộng đồng thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Thời gian qua, tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) tỉnh trong việc hướng dẫn cho người dân áp dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở.
Phường Sông Cầu phối hợp với Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mô hình chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tạo mã và phát mã QR cho các tiểu thương tại Chợ Bắc Kạn

Phường Sông Cầu phối hợp với Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mô hình chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tạo mã và phát mã QR cho các tiểu thương tại Chợ Bắc Kạn

Để thúc đẩy người dân tích cực tham gia CĐS, từ năm 2022, tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với thành viên nòng cốt là lực lượng thanh niên ngay tại địa bàn dân cư, làm cầu nối giữa chính quyền địa phương với người dân, thực hiện nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách về CĐS và trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến...

Chị Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sông Cầu, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng phường Sông Cầu cho biết: Thời gian qua, Tổ công nghệ số cộng đồng của phường Sông Cầu đã tham mưu triển khai thực hiện mô hình "Tuần trực tuyến với thủ tục hành chính" thông qua việc phối hợp với bộ phận một cửa UBND phường để hướng dẫn người dân các thao tác sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến; sử dụng nền tảng số khác như cài đặt, sử dụng các ứng dụng VNEID.... Phường Sông Cầu cũng phối hợp với Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mô hình chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tạo mã và phát mã QR cho các tiểu thương tại Chợ Bắc Kạn. Việc làm này của Đoàn thanh niên phường đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của đông đảo người dân, các hộ kinh doanh, nhất là các cô bác lớn tuổi, chưa quen với tiếp cận công nghệ.

Cùng với phường Sông Cầu, thời gian qua, các tổ tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường của tỉnh cũng từng bước phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân .

Để hỗ trợ các tổ công nghệ số cộng đồng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CĐS tại cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số tại 08/8 huyện, thành phố với hơn 1.200 người tham dự, trong đó gồm tổ trưởng, một số thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông cũng chủ trì, phối hợp với Cục Chuyển đổi số và các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 1.800 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Có thể khẳng định, mặc dù mới được thành lập, nhưng từ những kết quả bước đầu, các tổ công nghệ số cộng đồng đã cho thấy đây là hướng đi mới và đúng trong việc thúc đẩy CĐS của tỉnh nhanh, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến từ cơ sở.


Toàn tỉnh hiện thành lập được 108/108 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 1044 thành viên; 1292/1292 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 6.062 thành viên, đạt 100% các đơn vị cấp thôn trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 104.933 hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử;

91.881 hộ được đào tạo kỹ năng số;

973 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử;

27.176 giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đạt tỷ lệ 26% tổng số giao dịch/tổng số tài khoản được tạo trên sàn thương mại điện tử https://voso.vnhttps://Postmart.vn.

Không những vậy, trong đời sống xã hội, các hình thức mua bán trực tuyến qua các kênh thương mại điện tử đã trở nên phổ biến.

Người dân thành thạo trong sử dụng các ứng dụng liên lạc điện tử để kết nối, cập nhật thông tin.

Xem thêm