Toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X của đồng chí Phương Thị Thanh

Sáng 26/4, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Báo Bắc Kạn gửi đến quý độc giả toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ tám - Kỳ họp chuyên đề để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách quý đã đến dự Kỳ họp. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

4 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu sự tác động lớn của đại dịch Covid-19, tác động tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn đạt được những kết quả đáng kể. Kinh tế quý I tăng trưởng 4,02 % so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhiều cây trồng đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch năm 2022; hoạt động công nghiệp ổn định; các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, số ca mắc đã giảm mạnh, kiểm soát tốt số ca chuyển nặng. Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động điều chỉnh phương thức dạy học phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các chương trình, đề án, chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc được triển khai kịp thời; trên địa bàn tình hình an ninh chính trị trật an toàn xã hội ổn định, không có điểm nóng xảy ra.

Hoạt động của HĐND các cấp được triển khai theo kế hoạch, không có sự gián đoạn, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn còn một số hạn chế: Công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo chủ trương đầu tư của HĐND và kế hoạch phân bổ nguồn vốn còn đạt thấp, số doanh nghiệp, HTX ngừng hoạt động còn chiếm tỷ lệ tương đối cao. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, có vụ việc vi phạm lâm luật có chiều hướng gia tăng nhất là quý I năm 2022; tiến độ, chất lượng giải quyết các vụ việc và công tác phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương có nơi có lúc hiệu quả chưa cao, chưa đồng bộ.

Nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các nghị quyết của Tỉnh ủy và tình hình, yêu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, tại Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 14 nghị quyết chuyên đề, có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Thứ nhất, thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua chủ trương đầu tư đối với 02 dự án. Việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án này nhằm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất để chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như đáp ứng các hoạt động phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Thứ hai, tại Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2); đồng thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1) cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thứ ba, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kế thừa có chọn lọc và phát triển các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hiện hành, tại Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đây là nghị quyết rất quan trọng nhằm góp phần khai thác lợi thế nông lâm nghiệp với những định hướng mới phát triển hàng hoá tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Nghị quyết có tác động lớn đến nhiều tổ chức, hộ gia đình cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp trên địa bàn.

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để phân giao vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Thứ năm, HĐND xem xét, phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 làm cơ sở cho UBND tỉnh giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng 68 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thứ Sáu, HĐND tỉnh sẽ thông qua Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2022. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đây là căn cứ, cơ sở pháp lý để thực hiện công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.   

Thứ bảy, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua một số nội dung theo thẩm quyền.

Kính thưa các vị đại biểu!

Để chuẩn bị cho Kỳ họp, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tích cực chuẩn bị các đề án và tờ trình. Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND thẩm tra kỹ lưỡng, bảo đảm chặt chẽ theo quy định. Các tài liệu cũng đã được gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến đóng góp.

Nội dung của Kỳ họp với nhiều tờ trình đề án quan trọng, thời gian dự kiến tổ chức 1,5 ngày, để đảm bảo nâng cao chất lượng các quyết định, nghị quyết của HĐND tại Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận thẳng thắn tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để thống nhất, thông qua nghị quyết tại Kỳ họp này…

Với tinh thần đó, thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ tám - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X. Kính chúc các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Xem thêm