TP. Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2022, TP. Bắc Kạn được giao giải ngân hơn 154 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện 22 công trình bao gồm trả nợ quyết toán, chuyển tiếp và khởi công mới. Đến thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng TP. Bắc Kạn (Ban Quản lý) đã thực hiện giải ngân được khoảng 50% kế hoạch.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành theo hợp đồng kí kết với chủ đầu tư.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công 

Một số nguồn vốn giải ngân đạt tốt như: Vốn cân đối ngân sách địa phương (thành phố điều hành) đạt 100%; cân đối ngân sách (tỉnh điều hành) đạt 86%; thu tiền sử dụng đất đạt 71%.

Ông Võ Quốc Toàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng TP. Bắc Kạn cho biết: Năm 2022 trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, số công trình được khởi công ít; trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản thường xuyên thay đổi mất nhiều thời gian để nghiên cứu thực hiện, việc chuẩn bị đầu tư kéo dài gây khó khăn về tiến độ thực hiện dự án. Với vai trò là đơn vị trực tiếp tham mưu cho UBND thành phố trong công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, Ban Quản lý đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các công trình cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ. Thực hiện các bước giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của tỉnh và thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những nguồn vốn giải ngân tốt theo đúng tiến độ, kế hoạch giao thì một số nguồn vốn giải ngân đạt thấp như: Xổ số kiến thiết, đạt 39% kế hoạch; ngân sách trung ương (tỉnh điều hành) đạt 18,1%; nguồn vốn nước ngoài (ODA) kế hoạch vốn là 19,7 tỷ đồng, đến nay chưa giải ngân do không rút được số vốn trên để sử dụng trong năm 2022.

Ban Quản lý cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Vướng mắc về giải phóng mặt bằng thi công chưa được tháo gỡ kịp thời; tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số công trình còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch đề ra; nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất của thành phố giao còn thiếu và chậm giao; vốn ODA được giao năm 2022 do không được rút vốn sử dụng, Ban Quản lý đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản đề nghị điều chỉnh giảm vốn ODA ngân sách trung ương năm 2022, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định điều chỉnh giảm. Do vậy cũng phần nào ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân trên tổng thể kế hoạch vốn giao cho Ban Quản lý năm 2022...

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao đạt trên 97,5% đến hết 31/12/2022 và đạt 97,8% kế hoạch vào ngày 31/01/2023, Ban Quản lý tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo cho các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai giải ngân các nguồn vốn. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác giám sát hiện trường nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, kịp thời giải quyết những tồn tại để hoàn thành các công trình theo kế hoạch đề ra. Kịp thời tham mưu, đề nghị UBND thành phố có biện pháp xử lý đối với những nhà thầu hạn chế về năng lực hoặc chây ỳ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ động hoàn thiện thủ tục hồ sơ phương án bồi thường các công trình có quyết định thu hồi và giao đất để báo cáo Hội đồng xét duyệt thông qua phương án bồi thường, kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc, chi trả tiền bồi thường các công trình khi có tiền. Đối với công tác quyết toán, tiếp tục thanh toán khối lượng thực hiện các công trình thuộc các nguồn vốn khác; trình phê duyệt quyết toán đối với các công trình đủ điều kiện... phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch giao./.

Qúy Đôn

Xem thêm