Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/7, Ủy ban kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng hơn 19.000 tổ chức đảng và hơn 100.000 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 115 tổ chức đảng và 795 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 914 tổ chức đảng và hơn 3.000 đảng viên. UBKT các địa phương, đơn vị đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh với 900 tổ chức đảng...

Qua kiểm tra, xem xét, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và hơn 7.000 đảng viên. Trong đó, BCH Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 01 đảng viên, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 02 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật cảnh cáo 01 đảng viên, cách chức 01 đảng viên, khai trừ 15 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và gần 2.900 đảng viên, trong đó UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng, 25 đảng viên, UBKT các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 80 tổ chức đảng và hơn 2.800 đảng viên...

Cấp ủy, UBKT các địa phương, đơn vị đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức. UBKT Trung ương tiếp nhận hơn 1.700 bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đã kiểm tra, giám sát việc thu kê khai tài sản, thu nhập với 50 trường hợp, trong đó có 05 trường hợp vi phạm, phải thi hành kỷ luật.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra năm 2023. Tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, tập trung vào các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh và xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm công tác xây dựng ngành kiểm tra Đảng hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện Đề án và Quy định luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng khi được ban hành…/.

Xem thêm