Trực tuyến Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 02/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới” theo hình thức trực tuyến toàn quốc.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự diễn đàn có các đồng chí: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng hợp tác xã.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Diễn đàn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, một số tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại Diễn đàn, cả nước có hơn 31.700 hợp tác xã (HTX), 158 liên hiệp HTX và 73.000 tổ hợp tác. Năm 2022, doanh thu bình quân của các HTX đạt gần 3,6 tỷ đồng/năm, tăng 35% so với năm 2021; lãi bình quân khoảng 366 triệu đồng/năm, tăng 71% so với năm 2021; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX năm 2022 đạt 56 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 20 năm qua, hành lang pháp lý chung và các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển như: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; hỗ trợ về đầu tư phát triển hạ tầng; xúc tiến thương mại; chính sách giao đất, cho thuê đất; chính sách về tín dụng…

Giai đoạn 2013 – 2021, có hơn 362.000 lượt cán bộ, thành viên HTX được đào tạo, bồi dưỡng; có hơn 2.600 HTX nông nghiệp được hỗ trợ xúc tiến thương mại với số tiền khoảng 255 tỷ đồng; giai đoạn này, cả nước đã hỗ trợ hơn 5.800 HTX ứng dụng, chuyển giao công nghệ với tổng kinh phí khoảng 268 tỷ đồng; doanh số cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong giai đoạn 2013 - 2021 đạt khoảng 50.800 tỷ đồng.

Các HTX đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng HTX, liên hiệp HTX thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và chất lượng, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tổ hợp tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản nhưng thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của người dân. Việc liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Phát biểu tại Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động lấy lợi ích kinh tế là chính; đồng thời coi trọng lợi ích về chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn. Trong đó, đề cao lợi ích của thành viên, sự hợp tác, liên kết, trợ giúp lẫn nhau, hướng đến làm giàu cho từng thành viên và tập thể; thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới sớm xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn Luật Hợp tác xã năm 2023, đồng bộ và thống nhất về thời gian áp dụng với Luật Hợp tác xã 2023; nghiên cứu, hoàn thiện các quy định đối với hoạt động cho vay nội bộ trong HTX, liên hiệp HTX, góp phần xóa bỏ “tín dụng đen” ở nông thôn; nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng dành riêng cho khu vực kinh tế tập thể.

Các bộ, ngành phải hoàn thiện các chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp phù hợp, gắn với xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu cơ chế giao vốn đầu tư phát triển thực hiện các dự án hỗ trợ hạ tầng hợp tác xã; cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách hỗ trợ HTX, nhất là những chính sách thuộc trách nhiệm bảo đảm của ngân sách Trung ương. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước…/.

Xem thêm