Từ 00h00 ngày 10/9, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” chính thức bắt đầu

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” cần truy cập vào trang  web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn.
Giao diện website Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn"

Giao diện website Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn"

Đối tượng dự thi được chia thành 02 nhóm.

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Nhóm 2: Nhân dân trên địa bàn tỉnh (bao gồm: Học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp và người dân).

Người tham gia thi phải thực hiện đầy đủ 02 phần thi.

Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Trả lời đủ 30 câu hỏi trắc nghiệm trên hệ thống;

Phần thi câu hỏi dự đoán: Đưa ra dự đoán tổng số người tham gia Cuộc thi.

Thời gian làm bài dự thi tối đa 30 phút. Mỗi người được tham gia không quá 5 lần thi.

Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số; những kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được; cách thức khai thác, sử dụng các ứng dụng số thuộc hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp người dân, doanh nghiệp hiện nay và một số kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng./.

Xem thêm