Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Sáng 25/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2022, triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Dược Trung- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm và thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương thông qua báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Theo đó, trong quý I, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT các cấp vững tin, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.043 tổ chức đảng và 8.718 đảng viên, trong đó có 1.521 cấp ủy viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có khi có dấu hiệu vi phạm đối với 311 tổ chức đảng, 923 đảng viên. UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.700 tổ chức đảng; đã kiểm tra xong 868 tổ chức đảng; kết luận 740 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 128 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt…

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị từ điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu từ điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBKT Trung ương hướng dẫn về biên chế cho cơ quan UBKT Tỉnh ủy để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc. Tham mưu cho Ban Bí thư sớm sơ kết mô hình văn phòng của cơ quan khối Đảng để đánh giá một cách toàn diện những thuận lợi, bất cập của mô hình từ đó hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện…

Đã có 11 đại biểu từ các điểm cầu tham gia thảo luận và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, các kết luận của Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo khoa học, chặt chẽ, thống nhất và khả thi. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, tồn tại đã được UBKT Trung ương kết luận, thường xuyên báo cáo kết quả của việc khắc phục về UBKT Trung ương. Quan tâm công tác xây dựng ngành kiểm tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng và tăng cường luân chuyển đội ngũ cán bộ các cấp…/.

Nông Vui

Xem thêm