Xác định nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức Khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Đoàn thể tỉnh rà soát lại cơ cấu ngạch công chức, viên chức, trình độ đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo của công chức, viên chức hiện có để xem xét sắp xếp, điều động trong nội bộ cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm. 
Công chức Sở Xây dựng Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Công chức Sở Xây dựng Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 10/4/2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 1739-CV/BTCTU về việc đăng ký tuyển dụng năm 2024. Trong đó đề nghị các huyện, thành ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trường Chính trị tỉnh, Báo Bắc Kạn, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao năm 2024 và dự kiến giao biên chế giai đoạn 2023-2026, tiến hành rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2024.

Đồng thời tỉnh yêu cầu trước khi xác định nhu cầu tuyển dụng phải rà soát cơ cấu ngạch công chức, viên chức, trình độ đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo của công chức, viên chức hiện có để xem xét sắp xếp, điều động trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, sau đó mới báo cáo nhu cầu tuyển dụng lên cơ quan có thẩm quyền./.

Xem thêm