03 điểm du lịch sẽ được hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá X, diễn ra vào ngày 24/10/2023 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó sẽ hỗ trợ 03 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ thí điểm theo Nghị quyết là: Thôn Khuân Bang, xã Như Cố, huyện Chợ Mới; Thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

Địa điểm tổ chức sự kiện của HTX Toàn Dân tại thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn.

Địa điểm tổ chức sự kiện của HTX Toàn Dân tại thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn.

Các chính sách sẽ được hỗ trợ gồm: Hỗ trợ tư vấn về không gian, cảnh quan, sản phẩm và cách làm du lịch. Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và phát triển du lịch cộng đồng như: Kinh phí đầu tư cổng chào; điểm thông tin du lịch và giới thiệu, bán sản phẩm phục vụ khách du lịch; xây dựng tiểu cảnh, điểm check-in, chụp ảnh, trải nghiệm; nhà vệ sinh công cộng; điểm đỗ xe; hệ thống biển chỉ dẫn các điểm tham quan du lịch. Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc như: Kinh phí xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở truyền thống của đồng bào dân tộc thành homestay; kinh phí phát triển sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc (dệt thổ cẩm; đan lát, cắt may, thêu thùa…). Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Thêu hoa văn trống đồng trở thành sản phẩm du lịch tại thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn.

Thêu hoa văn trống đồng trở thành sản phẩm du lịch tại thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn.

Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện cả giai đoạn từ 2023 - 2026 là hơn 13 tỷ đồng. Thông qua việc hỗ trợ thực hiện chính sách sẽ tạo ra cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ phục vụ du lịch đạt chuẩn theo quy định; khuyến khích người dân tham gia đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hình thành điểm đến du lịch tiêu biểu, độc đáo, đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Sản phẩm của mô hình thí điểm phát triển điểm du lịch cộng đồng tạo ra các điểm du lịch đảm bảo đáp ứng các điều kiện công nhận điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được biểu diễn phục vụ du khách.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được biểu diễn phục vụ du khách.

Thông qua mô hình thí điểm sẽ thành lập Ban quản lý để điều hành, phân phối khách du lịch tại các điểm du lịch một cách trật tự, quy củ. Mô hình thí điểm sẽ tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế của địa phương đặc biệt là công tác xóa đói, giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm du lịch được xây dựng sẽ góp phần tích cực vào việc bảo vệ tài nguyên, cảnh quan môi trường, bảo tồn và phát huy có hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường kinh doanh tốt, cơ hội quảng bá du lịch Bắc Kạn./.

Xem thêm