54 giáo viên đạt Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sau 03 ngày thi (25-27/4), Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2022-2023 thành công tốt đẹp. 
Trao chứng nhận cho các giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp tỉnh, năm học 2022-2023.

Trao chứng nhận cho các giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp tỉnh, năm học 2022-2023.

Kết quả phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, 54/54 giáo viên được đánh giá Đạt, đạt 100%; bài thi thực hành, xếp loại giỏi đạt 54 tiết, đạt 100%; 54/54 giáo viên xếp loại giỏi, đạt 100%.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, các giáo viên dự thi thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm cao, có tinh thần học hỏi đồng nghiệp và phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Ban Giám khảo đánh giá, xếp loại chính xác, công bằng, khách quan.

Ở phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, đa số các thí sinh trình bày rõ ràng, mạch lạc, hình ảnh sử dụng chuẩn mực, có số liệu minh chứng và các ví dụ cụ thể có hiệu quả; đáp ứng yêu cầu đổi mới trong dạy học, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Công ty Cổ phần Sách- Thiết bị trường học tỉnh trao nhiều phần quà ý nghĩa.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Công ty Cổ phần Sách- Thiết bị trường học tỉnh trao nhiều phần quà ý nghĩa.

Phần thi thực hành, các hoạt động giáo dục được giáo viên thiết kế phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc trưng hoạt động của các khối lớp học. Các giáo viên chú trọng xây dựng các hoạt động giáo dục nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Đa số các giờ thực hành của giáo viên tổ chức linh hoạt, phong phú đem lại hiệu quả tích cực cho tiết tổ chức các hoạt động.../.

Xem thêm