79 giáo viên đạt loại giỏi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 17/02 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết và công bố các quyết định khen thưởng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2022-2023.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy chứng nhận cho các giáo viên dạy giỏi cấp THCS.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy chứng nhận cho các giáo viên dạy giỏi cấp THCS.

Kết quả chung của 02 nội dung thi trình bày biện pháp và bài giảng có 79/98 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 02 môn có 100% giáo viên đạt giỏi gồm: môn Công nghệ, Tin học. Các môn Vật lí, Hoá học, Thể dục đạt tỷ lệ từ 80% đến 88,8%. Môn Toán và Sinh học đạt tỷ lệ 73,3% đến 78,9%.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi, đa số các biện pháp được trình bày rõ ràng, mạch lạc, có số liệu minh chứng và các ví dụ cụ thể, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong dạy học. Giáo viên chuẩn bị công phu, kĩ lưỡng, tự tin khi trình bày, ứng dụng CNTT đảm bảo yêu cầu, phù hợp. Bên cạnh đó còn một số biện pháp chưa có tính mới, chưa phù hợp trong tiến trình tổ chức các hoạt động học, chưa phù hợp đối tượng học sinh, chưa có minh chứng rõ ràng về sự tiến bộ của học sinh./.

Phương Thảo

Xem thêm