Ba Bể chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong những năm qua, công tác giáo dục trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được quan tâm, cơ sở vật chất tại các trường học ngày càng hoàn thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của công tác dạy và học.
Công tác giáo dục được chú trọng ngay từ bậc học mầm non.

Công tác giáo dục được chú trọng ngay từ bậc học mầm non.

Huyện Ba Bể hiện có 40 trường học trực thuộc, trong đó mầm non có 14 trường với 50 điểm trường lẻ, 147 lớp/nhóm lớp. Tiểu học có 11 trường, trong đó có 03 trường PTDTBT, tổng số điểm trường lẻ là 41. THCS có 11 trường, trong đó có 01 trường PTDTNT, 03 trường PTDTBT, 04 trường TH&THCS.

Để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, huyện chú trọng công tác đào tạo, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, chương trình tập huấn. Duy trì tốt nền nếp và đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao tỷ lệ và chất lượng giáo viên dạy giỏi các cấp. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về đổi mới công tác quản lý, công tác chuyên môn, công tác đánh giá và xét thi đua khen thưởng. Đa số đội ngũ cán bộ quản lý được tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

Các trường học chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục, như: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Quan tâm tới việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua lồng ghép các nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, phòng học, phòng bộ môn, phòng thí nghiệm, sân chơi, bãi tập của nhiều trường được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu của công tác dạy và học.

Giáo viên huyện Ba Bể tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Giáo viên huyện Ba Bể tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục huyện Ba Bể triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tạo sự chuyển biến căn bản về GD&ĐT; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học. Chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh...

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được huyện đề ra là: Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động GD&ĐT của huyện.../.

Xem thêm