Bắc Kạn hoàn thành vượt kế hoạch Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu trồng cây xanh của năm 2023.

Kiểm lâm Ngân Sơn thăm nắm người dân chăm sóc rừng trồng.

Kiểm lâm Ngân Sơn thăm nắm người dân chăm sóc rừng trồng.

Toàn tỉnh trồng được hơn 1,8 triệu cây với 1.478ha, đạt 112% kế hoạch, trong đó trồng cây phân tán được gần 1,1 triệu cây, trồng rừng tập trung trên 740.000 cây. Một số địa phương trồng vượt kế hoạch như Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn, Pác Nặm.

Đáng chú ý quá trình phát động, triển khai, có nơi còn huy động được nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp vào công tác trồng rừng. Với hiện trạng quỹ đất tập trung ít, tỉnh khuyến khích đưa các loại cây gỗ lớn, cây đa mục đích vào trồng theo hình thức phân tán, tận dụng những khu vực như: Nhà văn hóa xã, thôn; trường học; cơ quan; công sở; công ty, doanh nghiệp...để trồng, đồng thời kết hợp việc chăm sóc, bảo vệ hợp lý.

Ngay từ đầu năm tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tuyên truyền hướng dẫn các chủ rừng, các tổ chức, cá nhân chuẩn bị tốt hiện trường, cây giống đưa vào thực hiện. Theo kế hoạch mỗi năm tỉnh Bắc Kạn phấn đấu trồng 1,6 triệu cây xanh, cả giai đoạn từ 2021-2025 toàn tỉnh sẽ phấn đấu đạt mục tiêu trồng 8 triệu cây xanh./.

Chi cục kiểm lâm

Xem thêm