Bắc Kạn ra quân điều tra dân số và nhà ở

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 01/4, Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Quang cảnh Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Quang cảnh Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Theo phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, toàn tỉnh sẽ thực hiện điều tra tại 246 địa bàn ở 108 xã, phường, thị trấn của 08 huyện, thành phố với hơn 7.000 hộ. Nội dung điều tra gồm: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Người cung cấp thông tin gồm: Chủ hộ gia đình hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ và phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra. Thời gian thu thập số liệu tại các địa bàn của tỉnh là 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ, ngày 01/4 đến ngày 30/4/2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019; làm cơ sở kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế./.

Xem thêm