Bắc Kạn sẵn sàng cho Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Dự kiến Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trong 02 ngày 20, 21/9/2023. Thời điểm này, Hội Nông dân tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho việc tổ chức thành công đại hội.
Huyện Pác Nặm là đơn vị cuối cùng hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Huyện Pác Nặm là đơn vị cuối cùng hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên nông dân trong toàn tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau thành công của Đại hội Hội Nông dân các cấp, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự luôn bám sát quy định của Đảng và thực hiện đúng Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy phê duyệt.

Hội Nông dân tỉnh cũng đã xây dựng Báo cáo chính trị với việc đánh giá ngắn gọn, có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào nông dân và công tác tổ chức xây dựng Hội, đánh giá đúng thực trạng, tình hình công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua; nêu bật cách làm, kết quả của các phong trào, hoạt động, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú trọng các giải pháp củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình tiêu biểu hướng đến mục tiêu hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập.

Báo cáo chính trị đã được tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện trình Đại hội. Các công tác chuẩn bị khác cũng đã được tiến hành chu đáo, khẩn trương nhằm góp phần vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên về mọi mặt, xác định khâu đột phá “Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm theo hướng phát triển hàng hóa bền vững”. Phát huy hiệu quả vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế tại huyện Chợ Đồn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế tại huyện Chợ Đồn.

Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, Hội Nông dân tỉnh phát động các đợt thi đua chào mừng Đại hội đến các cấp Hội với những công trình, phần việc cụ thể, lồng ghép trong các phong trào thi đua của Hội. Hội Nông dân tỉnh triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị sản phẩm trưng bày tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương tại nơi diễn ra Đại hội. Trưng bày các pa nô ảnh, giới thiệu phóng sự về hoạt động của Hội và phong trào nông dân, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, xây dựng công trình chào mừng Đại hội.

Với việc chuẩn bị chu đáo, Hội Nông dân tỉnh sẵn sàng cho việc tổ chức thành công đại hội./.

Xem thêm