Bắc Kạn tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 208/KH-CAT-PC06, tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

IMG_4288.jpeg
Hình thức thi trên ứng dụng VNeID dành cho công dân đã đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID: Đối tượng dự thi là công dân đã đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng VNeID. Thời gian bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

Đối với cuộc thi viết: Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hình thức viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, video, clip.

Nội dung câu hỏi, thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh, xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước công dân năm 2023, số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Đây là cuộc thi do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phát động tổ chức trên quy mô toàn quốc. Thông qua đó nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, tổ chức nắm được các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức 02 vòng thi, trong đó: Vòng 1, Công an tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 10/7/2024. Vòng 2, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập hợp các bài thi từ Công an các địa phương và tổ chức chấm thi, trao giải, tổng kết hoàn thành trước ngày 02/9/2024./.

Xem thêm