Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn: Tuyên truyền về bình đẳng giới tại xã Cổ Linh

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 22/3, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn tổ chức hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cổ Linh, xã Cổ Linh (Pác Nặm).
Tiểu phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cổ Linh

Tiểu phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cổ Linh

Trong chương trình, hơn 200 học sinh, tập thể giáo viên của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cổ Linh và người dân trên địa bàn đã được tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan tới tình hình bất bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục kỹ năng sống trong học sinh, giới và các vấn đề về giới...

Đây là hoạt động cụ thể trong thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi trong đồng bào DTTS về bình đẳng giới.

Đồng thời, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của nữ giới trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh./.

Xem thêm