Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn: Tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 27/4, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình, kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại Trường PTDT Nội trú Ba Bể.
Một tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống do học sinh Trường PTDT Nội trú Ba Bể thể hiện.

Một tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống do học sinh Trường PTDT Nội trú Ba Bể thể hiện.

Trong chương trình, gần 275 học sinh và tập thể giáo viên của Trường PTDT Nội trú Ba Bể được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Hôn nhân và gia đình, kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thông qua các tiểu phẩm, xem video clip tuyên truyền và phần thi "Rung chuông vàng" của 100 em học sinh.

Hội thi là hoạt động cụ thể mà Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn triển khai nội dung của Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, nay đã được tích hợp vào Tiểu dự án 2 của Dự án 9, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và Trường PTDT Nội trú Ba Bể tặng phần thưởng cho các học sinh xuất sắc nhất trong phần thi "Rung chuông vàng".

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và Trường PTDT Nội trú Ba Bể tặng phần thưởng cho các học sinh xuất sắc nhất trong phần thi "Rung chuông vàng".

Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền các văn bản pháp luật, nâng cao nhận thức của các em học sinh về các quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực hôn nhân và gia đình; thực trạng, hậu quả của vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh và giáo viên; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động người dân chung tay ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn./.

Xem thêm