Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

BBK - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 11/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bế mạc và thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp.

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 15 nghị quyết chuyên đề để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Căn cứ kết quả kỳ họp, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về kỳ họp với những nội dung chủ yếu đã được xem xét, thông qua. Đây cũng chính là những nội dung sẽ được HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, tổ chức giám sát trong thời gian tới.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua Nghị quyết Kỳ họp.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua Nghị quyết Kỳ họp.

HĐND tỉnh tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở: Công thương, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành được chất vấn đã trả lời sát, đúng vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. HĐND đề nghị UBND, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết các kiến nghị được chỉ ra qua hoạt động giám sát và các vấn đề được đại biểu HĐND chất vấn.

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị các cấp, các ngành làm tốt một số công việc sau: Trong thời gian còn lại của năm 2022, cấp ủy, chính quyền tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp, sớm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã ban hành. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung phổ biến nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp tới cử tri nơi ứng cử; chủ động giám sát, khảo sát quá trình triển khai thực hiện; kiến nghị kịp thời những vướng mắc, bất cập.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND năm 2022 và kết quả Kỳ họp thứ 11; giám sát việc thực hiện nghị quyết và chính sách pháp luật tại nơi ứng cử. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội khác đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới…/.

Nông Vui - Đăng Bách - Trần Tuyến

Tin liên quan:

Xem thêm