Cán bộ công chức không được kinh doanh đa cấp

Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức kinh doanh đa cấp, Sở Công thương Bắc Kạn đang tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước tham gia kinh doanh đa cấp để có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 08 doanh nghiệp đăng ký bán hàng đa cấp tại địa phương, với số lượng người tham gia bán hàng đa cấp khoảng 1.300 người. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là sản phẩm chức năng, mỹ phẩm và đồ gia dụng. Hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, trong đó, đa số doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài.

Tại điểm đ, khoản 2, Điều 28 Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp, trong đó có cán bộ công chức theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức. Cụ thể, Điều 20 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 quy định công chức không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Mặc dù quy định cấm đối với cán bộ công chức tham gia bán hàng đa cấp đã rất rõ, tuy nhiên theo Sở Công thương, tình trạng này vẫn có.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện một số doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng bán hàng đa cấp (tư vấn viên) đối với một số trường hợp thuộc diện không được tham gia bán hàng đa cấp. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, kiểm tra, rà soát danh sách thành viên tham gia bán hàng đa cấp thuộc diện không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định thì chấm dứt hợp đồng.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật đối với các sản phẩm lưu thông trên thị trường và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Quán triệt cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Năm 2023, Sở Công thương tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp. Để nắm bắt tình hình và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, vừa qua Sở Công thương đã ban hành công văn gửi tới các cơ quan, đoàn thể của tỉnh đề nghị phối hợp rà soát cán bộ công chức phục vụ công tác kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp.

Trên thực tế một số ít cán bộ công chức chưa nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ các quy định trong Luật Cán bộ, công chức. Có cán bộ, công chức qua rà soát mới biết mình tham gia bán hàng đa cấp là vi phạm. Họ chỉ nghĩ đơn giản là tham gia bán hàng để tăng thu nhập. Việc rà soát là một hình thức tuyên truyền, nhắc nhở để cán bộ, công chức nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định pháp luật.

Ông Đinh Lâm Sáng, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: "Việc triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn sẽ góp phần chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ công chức, cũng như giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật"./.

Xem thêm