Cần rà soát lại tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương

BBK - Thực hiện Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã triển khai theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Kết quả sơ bộ cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương có nơi giảm mạnh, nhưng có nơi lại giảm rất thấp, thậm chí có xã số hộ nghèo tăng.

Người dân thôn Đán Mẩy xã Nam Mẫu, Ba Bể canh tác ngô
Người dân thôn Đán Mẩy, xã Nam Mẫu (Ba Bể) canh tác ngô.

Theo báo cáo kết quả tổng hợp sơ bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, số hộ nghèo toàn tỉnh năm 2022 là 20.354/82.014 hộ, chiếm tỷ lệ 24,82%, giảm 2,55% (giảm từ 27,37% xuống còn 24,82%); số hộ cận nghèo là 7.684/82.014 hộ, chiếm tỷ lệ 9,06%, giảm 0,47% (giảm từ 9,53% xuống còn 9,06%).

Tuy nhiên trong kết quả sơ bộ năm nay nổi lên một vấn đề là, một số xã có tỷ hộ nghèo giảm mạnh như: Cao Sơn (Bạch Thông) giảm 15%; Quang Phong (Na Rì) giảm 22,53%; Tân Lập (Chợ Đồn) giảm 11%; Đức Vân; Bằng Vân (Ngân Sơn) giảm 9,45%. Một số xã có tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp như: Văn Minh giảm 0,33%, Côn Minh (Na Rì) giảm 0,6%. Tại huyện Chợ Đồn, xã Ngọc Phái giảm 0,17%, xã Bình Trung giảm 0,39%... Nhưng có xã lại số hộ nghèo tăng. Na Rì có 02 xã số hộ nghèo tăng đó là: Sơn Thành tăng 23 hộ, Cường Lợi tăng 18 hộ.

Ông Dương Bằng Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: "Qua công tác tổng hợp kết quả sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 ở các địa bàn, cơ quan chuyên môn nhận thấy kết quả giảm nghèo ở một số địa phương có nơi cao bất thường, có nơi thấp hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh nên Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện công tác rà soát đúng theo hướng dẫn, phân tích đánh giá theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo kết quả chính thức về tỉnh theo thời gian quy định".

Ngày 13/12  Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đã ban hành Công văn số 8424/CV-BCĐ về việc xem xét kiểm tra, phúc tra kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng thực trạng của địa phương, bảo đảm xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả giảm nghèo phản ánh đúng, tránh tình trạng giảm nghèo theo thành tích. Trường hợp cần thiết sẽ tổ chức phúc tra kết quả rà soát sơ bộ đối với những nơi có kết quả giảm nghèo bất thường hoặc có số hộ nghèo phát sinh lớn. Tìm ra nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, báo cáo UBND tỉnh ngay những nội dung công việc phát sinh vượt thẩm quyền.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Năm 2022, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước được thực hiện theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Trong đó có một số điểm mới như: Nâng tiêu chí về thu nhập, khu vực nông thôn 1,5 triệu đồng/người/tháng, khu vực thành thị 2 triệu đồng/người/tháng. Tăng chiều tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: Từ 5 chiều lên 6 chiều, bổ sung chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm; sửa đổi, bổ sung các chỉ số đo lường những chiều thiếu hụt về y tế, dinh dưỡng, giáo dục, đào tạo, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin và người phụ thuộc trong hộ gia đình.../.

Phương Thảo

page1image64916096

Xem thêm