Tổ chức “Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” Xuân Quý Mão trong 3 ngày.

0:00 / 0:00
0:00

"Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” xuân Quý Mão 2023 sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 09-11 tháng Giêng âm lịch (Tức ngày 30,31/01 và 01/02/2023 Dương lịch), tại bãi bồi khu vực thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu (Ba Bể).

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể là hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được tổ chức hằng năm vào dịp đầu xuân năm mới. Một số hoạt động chính của Lễ hội như: Lễ cầu an, rước mâm cỗ, lễ khai mạc, thi vẽ tranh thiếu nhi, các hoạt động thể thao…

Rước mâm cỗ
Nhân dân hân hoan với Lễ hội lồng tồng.

Thông qua việc tổ chức Lễ hội nhằm ôn lại truyền thống văn hóa của dân tộc ở địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân có dịp giao lưu, giao thoa sáng tạo các loại hình văn hóa, góp phần duy trì và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.../.

Trần Tuyến

Xem thêm