Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00

Sáng 20/12, Tổ đại biểu số 13, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri 10 xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn. Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo tổng hợp nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Ngân Sơn
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri 

Sau khi nghe báo cáo, cử tri huyện Ngân Sơn đã nêu một số ý kiến, kiến nghị với các vị đại biểu HĐND tỉnh. Cụ thể: Cử tri xã Thượng Quan đề nghị sớm giải quyết dứt điểm sự việc trâu chết ở thôn Nà Ngần liên quan đến nhiễm hóa chất; bố trí nguồn vốn để hỗ trợ thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan làm đường giao thông nội đồng; cử tri thị trấn Nà Phặc đề nghị sớm giải quyết dứt điểm chế độ chính sách quân nhân ở địa phương; cử tri xã Thượng Ân mong muốn Nhà nước bố trí nguồn vốn để xã xây dựng nhà văn hóa cộng đồng để phục vụ các hoạt động chung...

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc, các ý kiến khác đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét trả lời cử tri trong thời gian tới./.

Đình Văn

Xem thêm