Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00

Chiều 20/12, tại Cuộc họp đánh giá công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh nhận định, công tác CCTP năm 2022 của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cần phải có sự đổi mới hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu thảo luận tại Cuộc họp.
Các đại biểu thảo luận tại Cuộc họp.
Năm 2022, căn cứ chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp (CCTP) của tỉnh, các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể. Lực lượng Công an đã phát động và tổ chức thực hiện 14 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tiếp nhận, giải quyết 672/721 tin báo về tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 100% tố giác, tin báo tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp tạm giữ, tạm giam, các bản án, quyết định của Tòa án, Thi hành án dân sự, hình sự. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết 1.534/1.585 vụ, việc các loại. Tổ chức, hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp; công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp; bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp…tiếp tục quan tâm thực hiện.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCTP của tỉnh năm 2022 còn một số hạn chế: Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có lúc chưa thật sự chặt chẽ; việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cơ quan tư pháp còn hạn chế; vẫn còn một số cán bộ, công chức trong cơ quan tư pháp để xảy ra sai phạm dẫn đến bị xử lý kỷ luật…

Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đó là: Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và các cơ quan tư pháp thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao các nhiệm vụ CCTP; các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự khắc phục tồn tại, hạn chế còn gặp phải; quan tâm hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành, các đơn vị của tỉnh trong công tác CCTP thời gian qua. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí đề nghị thành viên BCĐ CCTP tỉnh, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác CCTP thuộc lĩnh vực của từng ngành, từng địa phương.

Trong đó tập trung vào: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tư pháp; xây dựng chương trình, kế hoạch CCTP phải bám sát vào tinh thần chỉ đạo của Trung ương nhưng cũng cần phù hợp với thực tiễn mỗi đơn vị, địa phương; tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong Nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi; UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân; các cơ quan tư pháp cần thăm nắm, chấn chỉnh kịp thời đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc ngành…/.

Xuân Nghiệp

Xem thêm