Tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là ý kiến chỉ đạo trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sáng nay (21/02).
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 03 Chương trình MTQG là một trong những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của các cấp, ngành, địa phương. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đảm bảo việc làm, an sinh xã hội; tăng cường kết nối địa phương, vùng, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững...

Theo báo cáo, tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 551.378,271 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch. Số vốn NSNN còn lại chưa phân bổ là 28.668,563 tỷ đồng (bằng 4,9% kế hoạch), chủ yếu là vốn cân đối NSĐP. Ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN đến ngày 31/01/2023 là 541.857,52 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 93,5% kế hoạch giao.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 được Quốc hội quyết nghị là 711.684,386 tỷ đồng; trong đó, số vốn chưa phân bổ chi tiết là 4.640,188 tỷ đồng vốn NSTW. Căn cứ số vốn 707.044,198 tỷ đồng đã được Quốc hội phân bổ chi tiết cho từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn là 707.044,198 tỷ đồng, bằng 100% số vốn Quốc hội quyết nghị.

Đến hết ngày 17/02/2023, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 595.616,003 tỷ đồng, đạt 84,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm: Vốn NSTW là 305.950.525 tỷ đồng, đạt 84,1%, vốn NSĐP là 289.665,478 tỷ đồng, đạt 84,4%.

Số vốn NSNN còn lại các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 117.313,085 tỷ đồng, bao gồm: Vốn NTSW là 63.697,521 tỷ đồng (33/51 bộ, cơ quan Trung ương và 55/63 địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch), vốn cân đối NSĐP là 53.615,564 tỷ đồng (19/63 địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch). Ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN đến 31/01/2023 là 12.819,57 tỷ đồng, đạt 1,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2022 đạt 2,5%), toàn bộ là vốn trong nước (đạt 1,89% kế hoạch vốn trong nước)…

Thực hiện 03 Chương trình MTQG, giải ngân vốn NSNN năm 2022, ước đến 30/01 đã giải ngân được 13.730,922 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW (khoảng 57% kế hoạch), còn 02/52 địa phương giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân vốn. Đến hết tháng 12 năm 2022 đã giải ngân khoảng 92,9% kế hoạch vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Kế hoạch vốn năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao 48.355,812 tỷ đồng vốn NSTW cho các bộ, địa phương đạt 97,6% tổng kế hoạch vốn. Đến hết ngày 17/02/2023, có 40/48 địa phương đã giao chi tiết kế hoạch vốn ĐTPT năm 2023 của 03 Chương trình MTQG.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.

Tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, giải ngân các chính sách hỗ trợ đến tháng 01/2023 ước đạt 80,8 nghìn tỷ đồng…

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 được giao, bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện cho dự án quan trọng quốc gia, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện điều hòa linh hoạt vốn giữa Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình trong năm 2023 theo Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ...

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương đã đạt được năm qua. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Đề nghị các cơ quan bộ, ngành Chính phủ tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị để tham mưu kịp thời cho Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế; về công tác giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải ngân vốn, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đang triển khai và cả các dự án đang chuẩn bị đầu tư; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phát huy cao độ trong lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm từng việc một tránh dàn trải; nêu gương lãnh đạo, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương; thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường cải cách TTHC... góp phần mang lại hiệu quả đối với đầu tư công./.

Xem thêm