Chị Ngô Thị Thanh Tâm, Giám đốc HTX Bản Luông (TP. Bắc Kạn) phát biểu bên lề Hội nghị đối thoại trực tuyến

Chị Ngô Thị Thanh Tâm, Giám đốc HTX Bản Luông (TP. Bắc Kạn) phát biểu bên lề Hội nghị đối thoại trực tuyến

Xem thêm