Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Chợ Đồn nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong 10 năm qua (2013 - 2023), thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Chợ Đồn, nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của người dân được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt trong hành động.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc hút thuốc lá

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc hút thuốc lá

Để giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, nhiều giải pháp đã được huyện Chợ Đồn triển khai thực hiện, trong đó chú trọng hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHCTL. Địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTHCTL, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị.

Qua đó, việc tuân thủ các quy định tại các điểm cấm hút thuốc trên địa bàn huyện thực hiện tương đối tốt. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện cam kết môi trường không khói thuốc và đưa việc không hút thuốc lá vào tiêu chí xét thi đua hằng năm. Các thôn, bản, tổ dân phố thực hiện nội dung phòng, chống thuốc lá đưa vào bản quy ước, hương ước, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 100% các đơn vị, trường học tuyên truyền về tác hại thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động của Đoàn, Đội, Hội, họp phụ huynh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới không khói thuốc lá” đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh.

100% các đơn vị y tế trên địa bàn huyện thực hiện lồng ghép phong trào xây dựng Làng Văn hóa, Làng sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá; vận động người dân, người bệnh không sử dụng thuốc lá, không hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Tổ chức tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cơ sở khám, chữa bệnh cho hơn 12.000 lượt người. 100% các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn huyện đã đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế đơn vị, thực hiện treo biển “Cấm hút thuốc lá” tại phòng làm việc, hội trường họp...

Công tác quản lý, kiểm tra, cấp phép kinh doanh thuốc lá tại địa phương được quan tâm. Từ năm 2013 - 2023, toàn huyện cấp 137 giấy phép cho các cơ sở hoạt động bán lẻ thuốc lá; thực hiện kiểm tra lồng ghép tại các đợt kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tại 471 cơ sở hoạt động bán lẻ thuốc lá trên địa bàn, hướng dẫn 91 cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc lá phải đăng ký, cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá đảm bảo theo quy định.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ, giai đoạn 2013-2023, trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá thụ động trên 15 tuổi là 20% trên số người được điều tra. Trong đó: Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nhà 20%; tại cơ quan nhà nước 3,8% trên số người được điều tra; tại nhà hàng 20% trên số người được điều tra; tại quán bar/cà phê/trà là 15% trên số người được điều tra; tại trường học là 0,2% trên số người được điều tra.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện treo biển Cấm hút thuốc

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện treo biển Cấm hút thuốc

Tuy đạt được kết quả nhất định, nhưng trên thực tế, việc thực thi Luật PCTHCTL tại địa phương vẫn còn hạn chế như: Một số bộ phận người dân do thói quen hút thuốc và nhận thức về Luật PCTHCTL chưa đầy đủ. Quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi trên địa bàn còn khó thực thi, khó phân biệt đối tượng mua đã đủ 18 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi. Công tác kiểm tra thực hiện việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc chưa thực hiện được. Chưa bố trí được nguồn kinh phí thực hiện riêng cho chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn…

Ông Ma Doãn Kháng, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn: Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật PCTHCTL có hiệu quả, trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu ngành, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện nghiêm các quy định về cấm hút thuốc tại nơi làm việc, xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên hướng dẫn, cung cấp tài liệu nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá nói riêng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn...

Xem thêm