Chợ Mới tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Công nghiệp chế biến gỗ là một trong những thế mạnh của huyện Chợ Mới.

Công nghiệp chế biến gỗ là một trong những thế mạnh của huyện Chợ Mới.

Cơ cấu kinh tế của huyện Chợ Mới đang chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của khu vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp. Lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất có liên kết trong khu vực nông thôn.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện có bước phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2022 đạt 844,3 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2019; tổng vốn đầu tư xã hội từ năm 2020 đến nay đạt trên 240,6 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 45 hợp tác xã, 23 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, đạt 115% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2%/năm, xây dựng được 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 trường đạt chuẩn Quốc gia. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; chi ngân sách đảm bảo phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khoẻ, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai kịp thời, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo.

Năm 2021 Đảng bộ huyện Chợ Mới được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện được đánh giá hoàn thành xuất sắc. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội các cấp từng bước được nâng cao. Đến nay, đã có 26/44 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chất lượng và sản lượng của sản phẩm nông nghiệp tại huyện Chợ Mới từng bước được nâng cao.

Chất lượng và sản lượng của sản phẩm nông nghiệp tại huyện Chợ Mới từng bước được nâng cao.

Đồng chí Triệu Đức Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chia sẻ: Để tăng cường phát triển kinh tế và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, từ nay đến năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, đặc biệt là 02 chương trình trọng tâm của huyện.

Trong đó tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với một số nông, lâm sản chủ lực của huyện. Nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP) nhằm phát triển thế mạnh của các địa phương. Triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp.

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt; chú trọng thực hiện tiêu chí về phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm xây dựng nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới theo Nghị quyết đề ra. Rà soát và xây dựng các giải pháp khả thi để thực hiện các chỉ tiêu được dự báo là khó khăn với quyết tâm cao nhất./.

Xem thêm