Chợ Mới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đời sống người dân vùng nông thôn Chợ Mới được cải thiện và nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân tăng theo từng năm...
Phát triển giao thông và giữ gìn cảnh quan nông thôn được chú trọng. Trong ảnh: Người dân thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu chăm sóc con đường hoa.

Phát triển giao thông và giữ gìn cảnh quan nông thôn được chú trọng. Trong ảnh: Người dân thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu chăm sóc con đường hoa.

Thời gian qua, từ những văn bản của Trung ương, của tỉnh ban hành, huyện Chợ Mới đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có bổ sung, thay đổi về nhân sự. Tháng 6/2023, UBND huyện tham mưu cho Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Mới giai đoạn 2021-2025.

Đối với cấp xã, 13/13 xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; xây dựng quy chế hoạt động, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức đoàn thể phụ trách, giúp đỡ các thôn. Đồng thời các xã đã thành lập Ban phát triển thôn trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. Các chương trình dự án về giảm nghèo được triển khai một cách khá đồng bộ, hiệu quả.

Thông qua đó, nhận thức trong Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, một số nhu cầu thiết yếu như: Phát triển sản xuất; y tế; giáo dục nghề nghiệp, việc làm; nâng cao năng lực về thông tin… được đáp ứng, giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Tính riêng trong năm 2022, huyện Chợ Mới đã triển khai thực hiện 5 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt lông màu tại xã Thanh Vận; dự án chăn nuôi lợn thịt và dự án chăn nuôi gà thịt lông màu tại xã Nông Hạ; mô hình thâm canh cây quế tại xã Yên Hân và mô hình thâm canh cây hồi tại xã Bình Văn, Yên Cư. Tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. Hướng dẫn thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hơn 800 đại biểu là Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác giảm nghèo.

Bên cạnh đó, huyện tổ chức 07 lớp đào tạo kỹ năng nghề cho khoảng 245 người nghèo, cận nghèo, gồm: 03 lớp trồng và khai thác rừng tại các xã Tân Sơn, Như Cố, Quảng Chu; 01 lớp trồng và chăm sóc cây rau tại xã Yên Hân; 01 lớp nuôi và phòng trị bệnh cho lợn tại xã Yên Cư và 02 lớp nuôi và phòng trị bệnh cho gà, thủy cầm tại xã Thanh Mai, Thanh Vận. Từ năm 2021 đến hết tháng 7/2023 tạo việc làm mới cho hơn 1.800 người. Trong đó, hỗ trợ người dân đi xuất khẩu lao động 77 người.

Công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin được triển khai thường xuyên, liên tục. Tính đến nay, có hơn 350 tin, bài được phát trên sóng phát thanh của huyện và các nền tảng mạng xã hội; tổ chức thực hiện 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 329 đại biểu là cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền thuộc các cơ quan, đơn vị của huyện; xã và cán bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố.

Lựa chọn canh tác những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Người dân thôn Nà Giảo, xã Thanh Thịnh chuyển đổi cây trồng trên đất ruộng.
Lựa chọn canh tác những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Người dân thôn Nà Giảo, xã Thanh Thịnh chuyển đổi cây trồng trên đất ruộng.

Ông Vũ Hùng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Mới cho biết: Nhờ thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2021 đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm theo từng năm. Năm 2021, tổng số hộ nghèo là 2.208/10.355 hộ, tỷ lệ 21,32%; tổng số hộ cận nghèo là 1.251/10.355 hộ, tỷ lệ 12,08%. Đến hết năm 2022, tổng số hộ nghèo là 1.971/10.392 hộ, chiếm tỷ lệ 18,97%, giảm 3,15% so với thời điểm rà soát phát sinh theo Thông tư 02 thời điểm tháng 6 năm 2022 là 322 hộ; tổng số hộ cận nghèo là 1.130/10.392 hộ, chiếm tỷ lệ 10,87%, giảm so với thời điểm rà soát phát sinh là 62 hộ. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; trên 90% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi.

Thành công lớn nhất của công tác giảm nghèo chính là nâng cao nhận thức và khơi dậy khát vọng vươn lên cho các hộ nghèo. Đặc biệt huyện đã tập trung đẩy mạnh truyền thông mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến Nhân dân, nhất là người nghèo bằng nhiều hình thức, đa dạng về nội dung. Qua đó khích lệ ý chí chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo; hướng dẫn bà con sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững.../.

Xem thêm