Chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Thời gian qua, ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã làm tốt công tác đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung bố trí ưu tiên các nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương trong đầu tư xây dựng các tuyến giao thông quan trọng cũng như đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh.

Giai đoạn 2021 – 2025, ngành GTVT tập trung bố trí ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các tuyến giao thông quan trọng, dự án cấp thiết, có tính chất kết nối chiến lược, lan tỏa.
Giai đoạn 2021 – 2025, ngành GTVT tập trung bố trí ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các tuyến giao thông quan trọng, dự án cấp thiết, có tính chất kết nối chiến lược, lan tỏa.

Bám sát các mục tiêu trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT. Sở GTVT đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, giải ngân vốn đầu tư công.

Căn cứ vào kế hoạch vốn hằng năm của Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh, Sở GTVT đã giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, bảo trì các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa địa phương sông Năng - hồ Ba Bể và các tuyến quốc lộ được ủy thác theo kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ ủy thác năm 2022 theo yêu cầu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam đảm bảo đúng quy định. Thực hiện công tác thu, chi tài chính theo kế hoạch.

Triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với các Vụ chuyên ngành của Bộ GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp báo cáo Bộ GTVT, UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Sở GTVT được phân bổ hơn 3.940 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn để triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp, thanh toán các khoản nợ đọng và khởi công mới các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Dương Ngọc Thuyết cho biết: Ngành đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng báo cáo cấp có thẩm quyền hai tỉnh xây dựng danh mục và cơ chế thực hiện đối với dự án xây dựng tuyến đường tốc độ cao nối tỉnh Bắc Kạn với Cao Bằng, báo cáo Chính phủ và Quốc hội bố trí nguồn vốn để triển khai dự án trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025. Việc tập trung bố trí vốn để triển khai ngay dự án trong giai đoạn này sẽ phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đã đầu tư, đảm bảo hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu cho các tỉnh có tuyến đường đi qua và khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời góp phần bảo vệ vùng chiến lược trọng yếu về quốc phòng và an ninh, phát huy hiệu quả liên kết vùng, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân.

Công tác hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, hiện đã hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án như: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể; Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa – cửa khẩu Pò Mã (Km0 – Km66+600) - giai đoạn II (đoạn Km58+760 – Km66+600); Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh (Ba Bể). Riêng đối với dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể đã được hội đồng thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hiện nay nhà thầu tư vấn đang chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến thẩm định để gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt theo quy định.

Trong công tác quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đang thi công do Sở GTVT làm chủ đầu tư, Sở đã quyết liệt chỉ đạo các Ban Quản lý dự án tranh thủ thời tiết thuận lợi, tình hình ổn định dịch bệnh tại địa phương, khắc phục khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra thực tế hiện trường để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án. Do đó các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình sau khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng...

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Dương Ngọc Thuyết cho biết thêm: Để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ theo hướng hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu cho tỉnh tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực để đầu tư các dự án quan trọng, dự án cấp thiết, có tính chất kết nối chiến lược, lan tỏa, bảo đảm hài hòa giữa các vùng như đô thị, khu du lịch, nông thôn, vùng sâu, vùng xa; ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, các tuyến đường vành đai, một số cầu, đường có tính chất kết nối; kiên cố hóa tuyến đường giao thông nông thôn./.

Q.Đ

Xem thêm