Đại hội Công đoàn huyện Bạch Thông lần thứ IX

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong 02 ngày (19, 20/6), Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. 
Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có 100 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 1.120 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Các cấp công đoàn sáng tạo trong tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở địa phương…

Đại biểu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Bạch Thông khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Bạch Thông khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 14 đồng chí, với số phiếu tín nhiệm cao. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Bạch Thông khoá IX đã tín nhiệm bầu đồng chí Đinh Thị Mĩ tái cử giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Bạch Thông khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội.

Xem thêm