Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn lần thứ VI

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong 02 ngày (06-07/6), Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động công đoàn ngành tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ GD&ĐT, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam; sự hỗ trợ, phối hợp của lãnh đạo Sở GD&ĐT và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn ngành. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn ngành thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công đoàn ngành tập trung bám sát nội dung 03 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hình thức, nội dung hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành ngày càng phát triển, có chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành GD&ĐT được nhận 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 04 Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, 03 năm được LĐLĐ tỉnh đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khoá mới.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khoá mới.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội VI Công đoàn ngành GD&ĐT đề ra 12 chỉ tiêu và 03 khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành GD&ĐT khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa VI, đồng chí Phan Ngọc Tuệ tái cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Xem thêm