Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 22/6, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, Ngân hàng Thế giới nhằm đánh giá thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2022, giai đoạn 2016-2022.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác.

Sau 06 năm triển khai, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB, giai đoạn 2016-2022 đã mang lại những kết quả thiết thực, giải quyết vấn đề nhu cầu nước sinh hoạt, cải thiện đời sống khu vực nông thôn. Chương trình triển khai trên 03 lĩnh vực, đó là: Nông nghiệp, giáo dục và y tế, đến nay các chỉ số đầu ra so kế hoạch đều cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu.

Cụ thể, số đấu nối được cấp mới là 12.301 đấu nối, đạt 118% mục tiêu đề ra, trong đó 5.558 số đấu nối nước bền vững, đạt 129% mục tiêu; 5.248 số nhà tiêu hộ gia đình được xây mới, đạt 119% mục tiêu đề ra; 169 công trình nước sạch vệ sinh trường học, 24 công trình vệ sinh trạm y tế được xây mới, cải tạo; xây mới 161 công trình nước sinh hoạt nông thôn.

Kết quả, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn tăng từ 23,2% lên 44,3%; tỷ lệ hộ gia đình đầu tư xây nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 65% lên 75%. Cả giai đoạn tổng nguồn vốn vay đã giải ngân trên 184 tỷ đồng; vốn đối ứng ngân sách tỉnh trên 6,8 tỷ đồng.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình vệ sinh tại Trường Mầm non Cẩm Giàng (Bạch Thông).

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình vệ sinh tại Trường Mầm non Cẩm Giàng (Bạch Thông).

Hiệu quả từ Chương trình đã làm thay đổi hành vi, nhận thức của người dân trong sử dụng nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng cường năng lực cho cán bộ huyện, xã, thôn bản vào vận hành, quản lý, khai thác công trình.

Quá trình thực hiện, một số khó khăn cũng được chỉ ra như: Vốn đối ứng tỉnh còn hạn chế, việc thay đổi hành vi của người dân chậm vì khu vực thực hiện chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều công trình giao cho xã quản lý thu không đủ chi, ý thức sử dụng nguồn nước nhiều nơi chưa như mong muốn…

Chuyên gia về nước và vệ sinh của Ngân hàng Thế giới (phải) đưa ra một số đánh giá về chương trình vệ sinh và nước sạch tại Bắc Kạn.

Chuyên gia về nước và vệ sinh của Ngân hàng Thế giới (phải) đưa ra một số đánh giá về chương trình vệ sinh và nước sạch tại Bắc Kạn.

Tại buổi làm việc, các bên liên quan đã cùng nhau thảo luận, bàn một số giải pháp để vận hành các công trình nước sinh hoạt hoạt động hiệu quả, bền vững như: Đánh giá lại hệ thống các công trình sau đầu tư, xây dựng hành lang pháp lý quản lý các công trình thủy lợi, nước sạch; có chế tài xử phạt để nâng cao trách nhiệm, tinh thần của các cấp, ngành, cộng đồng dân cư đối với việc quản lý, bảo vệ công trình nước sinh hoạt. Đẩy mạnh công tác truyền thông để thay đổi hành vi, nhận thức. Có chính sách hỗ trợ nhằm duy trì các công trình sau đầu tư….

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực đầu nguồn công trình nước sinh hoạt xã Vi Hương (Bạch Thông).

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực đầu nguồn công trình nước sinh hoạt xã Vi Hương (Bạch Thông).

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao đóng góp của các dự án, công trình đã mang lại cho người dân Bắc Kạn, từng bước làm thay đổi đời sống, diện mạo nông thôn.

Đồng chí đề nghị các đơn vị Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở NN&PTNT tăng cường kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời các công trình hỏng, đề xuất, tham mưu phương án sửa chữa, khai thác sử dụng các công trình một cách bền vững. Mong rằng Ngân hàng Thế giới tiếp tục có các dự án khác đầu tư trong giai đoạn tới để cùng với tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực tế sử dụng công trình nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Cẩm Giàng, xã Vi Hương (Bạch Thông).

Xem thêm