Đánh giá toàn diện, thực chất kết quả 6 tháng đầu năm, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Như tin đã đưa, sáng nay (18/7) Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành phiên khai mạc.

Quang cảnh Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với báo cáo trên. Nghe báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thông báo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo Kỳ họp. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các cấp, ngành, của cộng đồng doanh nghiệp, của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Hoành Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Đồng chí nhấn mạnh: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với nhiều nội dung báo cáo, xem xét thông qua 20 nghị quyết, đây là những nội dung rất quan trọng, có tác động lớn đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Do đó, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri, dân chủ thảo luận, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thảo luận các giải pháp, nguồn lực thực hiện, đảm bảo các nghị quyết được kỳ họp thông qua sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, với hành động phải thực sự chủ động, không trông chờ ỷ lại, với cách nghĩ, cách làm phải mạnh dạn hơn, phối hợp tốt hơn vì mục tiêu chung. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và các bộ, ngành để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu một số nội dung có tính gợi mở, định hướng để các đại biểu tập trung thảo luận như sau:

Tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh để cụ thể hoá bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Chủ động nắm chắc tình hình, tranh thủ cơ hội, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ và chất lượng tăng trưởng cả trước mắt và dài hạn. Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp của tỉnh…

Các cấp, các ngành tập trung theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để kịp thời có các giải pháp thu hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Sau phát biểu chỉ đạo, Kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình gồm:

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh…

Tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự thảo Nghị quyết về quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình trên.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Chiều 18/7, Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc tại Hội trường nghe các báo cáo, tờ trình./.

Nông Vui

Xem thêm