Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 01/4, Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Phát động diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tới Điện lực các huyện, thành phố, đồng thời tổ chức thực hành diễn tập tại hiện trường với các tình huống giả định đặt ra.

Trên cơ sở các tình huống giả định trong trường hợp lưới điện bị sự cố hoặc bất thường đưa ra, các cán bộ, công nhân của ngành Điện đã thực hành diễn tập xử lý sự cố thiên tai tại hiện trường thuộc huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì. Xử lý tình huống rủi ro, tai nạn lao động trong quá trình thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, diễn tập cứu nạn sơ cấp cứu người bị điện giật, sơ cứu gãy xương cẳng chân, cẳng tay.

Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Toàn bộ diễn biến của quá trình diễn tập được cập nhật, ghi chép đầy đủ, thao tác tuân thủ đúng theo quy trình vận hành lưới điện. Sau diễn tập, các thành phần tham gia họp đánh giá, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được chủ động, triển khai tốt trong thời gian tới khi có tình huống thật xảy ra.

Diễn tập cứu nạn, sơ cấp cứu người trong tình huống rủi ro

Diễn tập cứu nạn, sơ cấp cứu người trong tình huống rủi ro

Xem thêm