Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Ngày 20/6/2014, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ngân Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Cốc Đán trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (khóa VIII).

Ngày 20/6/2014, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ngân Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Cốc Đán trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (khóa VIII).

Đại biểu HĐND tỉnh đã báo trước cử tri  xã Cốc Đán về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh những tháng đầu năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ của những tháng cuối năm, thông báo trước cử tri về dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, thông báo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Cốc Đán trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

mnmn
 Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Ngân Sơn tiếp xúc cử tri xã Cốc Đán

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri xã Cốc Đán đã nêu một số ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số nội dung chính như việc thi công tuyến đường từ trung tâm xã Cốc Đán đi Khuổi Ngoài đã gây ảnh hưởng tới nhà cửa của người dân, đất sạt lở xuống mương dẫn tới không chủ động được nguồn nước sản xuất, một số cử tri đề nghị Nhà nước đầu tư làm mương phai thủy lợi, cử tri thôn Cốc Moòng nêu ý kiến về việc cần sửa chữa cây cầu bị sạt lở mố cầu do mưa lũ, cử tri thôn Lủng Viền đề nghị Nhà nước đầu tư kéo điện lưới cho người dân sử dụng và thiếu nguồn nước sản xuất, cử tri thôn Phiêng Xoỏng đề nghị cần phân định mốc giới giữa hai xã Trung Hòa và Cốc Đán, ý kiến của cử  tri về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân ở bệnh viện tuyến huyện. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Cốc Đán đều tập trung vào việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đường giao thông, điện lưới, trường học và một số chính sách hỗ trợ cho người dân vùng cao.

,,;;
Cử  tri  xã  Cốc Đán  ( Ngân  Sơn) nêu ý kiến, kiến  nghị với Đại  biểu  HĐND  tỉnh

Đại diện lãnh đạo, các phòng, ban chức năng của huyện Ngân Sơn đã trực tiếp báo cáo, giải trình các vấn đề cử tri nêu. Đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Cốc Đán để báo cáo trước kỳ họp HĐND tỉnh.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm