Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện 03 chương trình MTQG tại Chợ Đồn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 21/7, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn khảo sát việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện 03 chương trình MTQG tại huyện Chợ Đồn.
Các đại biểu tại buổi khảo sát.

Các đại biểu tại buổi khảo sát.

Với tổng vốn 03 chương trình MTQG giao cho huyện Chợ Đồn năm 2023 bao gồm cả vốn chuyển nguồn là 155.319 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư 89.405 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 65.914 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân kế hoạch vốn được hơn 19.200 triệu đồng (đạt hơn 12%); tiến độ thực hiện và giải ngân còn chậm…

Trong quá trình thực hiện các chương trình MTQG huyện Chợ Đồn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cụ thể như: Nguồn lực thực hiện các chương trình MTQG chủ yếu là nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn vốn cân đối ngân sách còn rất hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của Chương trình. Công tác tuyên truyền chưa thực sự có chiều sâu; chưa làm rõ chủ thể xây dựng nông thôn mới là do dân làm, dân trực tiếp hưởng lợi. Một số cán bộ chủ chốt ở cấp xã chưa nắm chắc đầy đủ thực trạng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới... Việc cập nhật văn bản mới của cấp trên ở một số địa phương còn chậm…

Huyện Chợ Đồn kiến nghị với Đoàn ĐBQH nhiều nội dung quan trọng.

Huyện Chợ Đồn kiến nghị với Đoàn ĐBQH nhiều nội dung quan trọng.

Huyện Chợ Đồn kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đối với Tiểu dự án 4 - Dự án 5: Đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm ban hành bộ tài liệu tập huấn địa phương thực hiện chương trình đảm bảo theo kế hoạch.

Đối với Tiểu dự án 1- Dự án 3: Đề nghị Trung ương xem xét tăng mức kinh phí hỗ trợ cho việc bảo vệ rừng, vì hiện nay mức trung bình 0,4 triệu đồng/ha là quá thấp; sớm sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng và thủ tục thanh quyết toán đảm bảo đơn giản, rút gọn phù hợp với các thôn, xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có chính sách đặc thù cho các xã vùng ATK, huyện ATK...

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huế đề nghị địa phương làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huế đề nghị địa phương làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG.

Huyện Chợ Đồn đề nghị cấp tỉnh sớm ban hành các văn bản, tài liệu, hướng dẫn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền để địa phương tổ chức triển khai thực hiện được kịp thời. Đề nghị Sở Tài chính xem xét hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Tiểu dự án 2 - Dự án 10. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023…

ĐBQH Hà Sỹ Huân phát biểu tại buổi khảo sát.

ĐBQH Hà Sỹ Huân phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, ĐBQH Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị địa phương cần rà soát kỹ từng nguồn, từng nội dung, từng công trình để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 03 chương trình MTQG trên địa bàn. Đề nghị huyện chỉ đạo cấp ủy, UBND các xã tập trung trong triển khai xây dựng các chuỗi giá trị. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới…/.

Xem thêm