Đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn với thanh niên

Chiều 04/8, thành phố Bắc Kạn tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2022.

Các đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại.
Các đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại.

Với chủ đề “Thanh niên thành phố Bắc Kạn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”, hơn 300 đoàn viên, thanh niên ở các phường, xã, trường học, lực lượng vũ trang đã nêu các ý kiến tập trung vào các nội dung như: Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; thành phố có giải pháp hỗ trợ thanh niên mới khởi nghiệp ứng dụng kinh tế số; kỹ năng cho thanh niên trong ứng dụng hiệu quả hoạt động của sàn thương mại điện tử trong kinh doanh; ứng dụng chuyển đổi số trong cung cấp thông tin tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong lĩnh vực thông tin; hạ tầng viễn thông…

Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản được Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các phòng, ban trao đổi, giải đáp.

Chương trình đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, đề xuất của đoàn viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố Bắc Kạn./.

Đồng Lai – Hồng Anh

Xem thêm