Giám sát các mô hình khuyến nông tại huyện Chợ Đồn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 22/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn tiến hành giám sát về kết quả thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2024 tại huyện Chợ Đồn.
Thăm mô hình trồng cây dổi trên rừng tự nhiên nghèo kiệt tại thôn Khuổi Giả, xã Đồng Thắng.

Thăm mô hình trồng cây dổi trên rừng tự nhiên nghèo kiệt tại thôn Khuổi Giả, xã Đồng Thắng.

Trong 5 năm qua, huyện Chợ Đồn thực hiện được 2 mô hình khuyến nông do huyện chủ trì gồm: Mô hình chọn lọc và phát triển giống gà Mông tại thị trấn Bằng Lũng với kinh phí 208 triệu đồng; Mô hình tỉa thưa rừng để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn với kinh phí 69 triệu đồng. Hai mô hình này mới triển khai năm 2024 nên chưa đánh giá được hiệu quả.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ trì thực hiện được 2 mô hình khuyến nông cấp tỉnh là: Mô hình khoanh nuôi, tái sinh, làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt có trồng bổ sung bằng cây bản địa hướng tới quản lý rừng bền vững tại thôn Khuổi Giả, xã Đồng Thắng; Mô hình trồng thử nghiệm một số giống lạc mới tại xã Quảng Bạch, triển khai từ năm 2019, 2020... Kết quả thực hiện cho thấy, các mô hình khuyến nông của tỉnh tại huyện Chợ Đồn mặc dù đã đạt được kết quả nhất định nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa được nhân rộng theo kỳ vọng, có mô hình sau khi kết thúc dự án lại trở lại phương thức sản xuất cũ.

Các địa phương, đơn vị đã thông tin đến đoàn giám sát quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện các mô hình khuyến nông, trình bày những khó khăn, vướng mắc, công tác phối hợp...

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với huyện Chợ Đồn về kết quả thực hiện các chương trình khuyến nông.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với huyện Chợ Đồn về kết quả thực hiện các chương trình khuyến nông.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã yêu cầu địa phương làm rõ mô hình trồng cây bản địa trên đất rừng thuộc hiện trạng rừng tự nhiên hay rừng sản xuất, quá trình khai thác sau này có tác động tới hiện trạng rừng tự nhiên không? tiềm năng nhân rộng các mô hình đã và đang triển khai. Huyện Chợ Đồn đề nghị tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về định mức kinh tế kỹ thuật hỗ trợ tỉa thưa rừng mỡ, quế… để huyện sớm có cơ sở triển khai mô hình tỉa thưa rừng, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn.

Đoàn giám sát đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị, đồng thời đề nghị huyện Chợ Đồn cần thống nhất trong việc xây dựng kế hoạch khuyến nông hằng năm với chỉ đạo của tỉnh. Lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, tiếp tục bổ sung ý kiến bằng văn bản để tỉnh có đầy đủ thông tin, nội dung phục vụ hiệu quả cho công tác tham mưu cho các chương trình khuyến nông.

Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện của huyện Chợ Đồn./.

Xem thêm