Giám sát thực hiện các chương trình khuyến nông tại huyện Bạch Thông

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 08/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát việc thực hiện các chương trình khuyến nông tại huyện Bạch Thông, giai đoạn từ 2019 - 2024.
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đi kiểm tra tại mô hình trồng mới cây cam sành tại xã Đôn Phong.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đi kiểm tra tại mô hình trồng mới cây cam sành tại xã Đôn Phong.

Mục đích giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông tại cơ sở; qua đó thấy được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện...

Báo cáo với Đoàn giám sát, huyện Bạch Thông cho biết, từ năm 2019 đến năm 2023, toàn huyện đã triển khai được 07 mô hình, chương trình, dự án khuyến nông từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, bao gồm: Mô hình trồng mới cây mơ vàng; mô hình trồng mới cây cam sành; mô hình trồng cây khoai tây nguyên liệu vụ đông; chương trình thâm canh cây cam quýt; hỗ trợ giống cá nước ngọt để bảo vệ nguồn lợi thủy sản; trồng mới cây hồi; nuôi trâu sinh sản. Năm 2024 huyện đang triển khai 03 chương trình trồng các loại cây như cam, mơ ghép và cây lê VH6.

Kiểm tra mô hình trồng lạc tại xã Quang Thuận.

Kiểm tra mô hình trồng lạc tại xã Quang Thuận.

Qua kiểm tra, giám sát, các mô hình cơ bản đều phù hợp với nhu cầu tại địa phương, một số mô hình đã và đang cho hiệu quả kinh tế như: Mô hình trồng cây khoai tây vụ đông tại xã Sỹ Bình; nuôi trâu sinh sản tại xã Cao Sơn... Đặc biệt, thông qua việc thực hiện các chương trình khuyến nông đã giúp trang bị cho người dân những kỹ năng, kiến thức sản xuất mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi và tăng thu nhập cho bà con.

Huyện Bạch Thông phản ánh quá trình thực hiện các chương trình khuyến nông còn gặp một số khó khăn. Đó là nguồn kinh phí dành cho các mô hình, chương trình khuyến nông còn hạn chế; ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả thị trường, đặc biệt là giá vật tư đầu vào tăng cao; quỹ đất để mở rộng cây cam ít nên khả năng mở rộng diện tích chưa nhiều.

Dịp này, huyện đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí hỗ trợ để thực hiện các chương trình, dự án sản xuất nông, lâm nghiệp trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra một số mô hình khuyến nông do huyện Bạch Thông và Trung tâm Khuyến nông thực hiện, như: Mô hình trồng mới cây cam sành tại xã Đôn Phong, Dương Phong; mô hình trồng lạc tại xã Quang Thuận./.

Xem thêm