Giao ban công tác báo chí tháng 6

Chiều 08/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 6 năm 2021.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.
Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Báo cáo công tác báo chí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho thấy, trong 6 tháng đầu năm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí được thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời ban hành văn bản định hướng công tác tuyên truyền hằng tháng và những vấn đề đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực báo chí; tổ chức thông tin cho báo chí, quản lý thông tin của báo chí; ban hành 12 văn bản đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền các vấn đề quan trọng và tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp thu 14 vấn đề báo chí đăng, phát; tiếp nhận 64 thẻ nhà báo cấp đổi và cấp mới…

Hội Nhà báo tỉnh quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; thường xuyên giám sát các tổ chức trực thuộc, cá nhân thực hiện Luật Báo chí, Điều lệ Hội…Hướng dẫn, vận động hội viên - nhà báo sáng tạo tác phẩm tham dự các giải báo chí..

Các cơ quan báo chí đã nâng cao chất lượng tin bài, góp phần tuyên truyền hiệu quả về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí địa phương và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng cơ quan, đơn vị chưa chủ động tiếp thu phản hồi, xử lý thông tin báo chí nêu; việc phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí chưa kịp thời. Một số nội dung bài báo phản ánh còn chung chung, một số chương trình truyền hình chất lượng chưa cao…

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân; trao đổi đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng công tác báo chí trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí bám sát nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Giữ vững tôn chỉ, mục đích của từng tờ báo, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, phản ánh kịp thời các dự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các nghị quyết chuyên đề sẽ được ban hành trong thời gian tới. Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh nói chung và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn…/.

N.V

Xem thêm