Giáo Hiệu sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Giáo Hiệu đã đã cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, hành động cụ thể. Đến nay, xã đã đạt và vượt 30/43 chỉ tiêu kế hoạch, đời sống của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.
Các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của xã Giáo Hiệu

Các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của xã Giáo Hiệu

Đồng chí Trương Thị Hải, Bí thư Đảng ủy xã Giáo Hiệu cho biết: Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm củng cố, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Nhờ vậy đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân trong xã tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, ở một số thôn, nhất là các thôn vùng cao kinh tế phát triển chậm, đời sống của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn... dẫn đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt được theo kế hoạch. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn dàn trải, chưa tập trung nên số chỉ tiêu đạt còn thấp.

Thời gian qua, thời tiết, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ; an ninh, trật tự, tôn giáo còn tiềm ẩn yếu tố diễn biến phức tạp, vi phạm lâm luật, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba còn xảy ra trên địa bàn... Công tác phát triển đảng viên ở một số chi bộ rất khó khăn. Việc quán triệt, triển khai các văn bản ở một số ít chi bộ chưa kịp thời, chất lượng sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ chưa cao. Vai trò lãnh đạo của MTTQ và các đoàn thể chưa ngang tầm với với yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là trong lãnh đạo, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên nhân được xác định một phần do xuất phát điểm thấp, kinh tế, cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí không đồng đều, chưa phát huy lợi thế của địa phương; tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy còn hạn chế, đội ngũ cán bộ, công chức mặc dù đã qua đào tạo nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên ảnh hưởng lớn đến hiệu quả lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền…

Ông Mã Văn Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Lè chia sẻ: Hiện thôn có gần 70 hộ dân, trong đó có hơn 20 hộ nghèo. Nhìn chung người dân trong thôn đều nghiêm túc chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực trong lao động sản xuất. Người dân trong thôn cơ bản đã đồng thuận, sẵn sàng hiến đất để mở đường và thực hiện các hạng mục khác trong khả năng của thôn để phát triển “khu du lịch cộng đồng Khuổi Khoang”, góp phần thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 17/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Pác Nặm giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Từ nay đến năm 2025, xã Giáo Hiệu đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế nông - lâm nghiệp. Thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp có thế mạnh ở địa phương. Đảm bảo hệ thống nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác PCCCR, chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã. Phấn đấu thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 36 triệu đồng/người/năm. Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 65 triệu đồng trở lên. Phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Giải pháp đặt ra là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức thực hiện các đề án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho Nhân dân về chăm sóc cây trồng, vật nuôi; áp dụng các loại giống cây trồng cho năng suất cao vào sản xuất; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương./.

Xem thêm