Hành trình qua những miền di sản Việt Bắc

0:00 / 0:00
0:00

Hành trình qua những miền di sản Việt Bắc ảnh 1

Việt Bắc - tự hào là quê hương cách mạng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Ngoài những địa danh lịch sử gắn với truyền thống hào hùng của dân tộc, Việt Bắc còn có hàng nghìn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Kế thừa cội nguồn lịch sử, phát huy những giá trị tương lai, Việt Bắc đang ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn…

>>Bài 1: Linh thiêng dòng lịch sử

>>Bài 2: Miền di sản Việt Bắc – Tinh hoa và bản sắc

>>Bài 3: Liên kết để phát triển bền vững

Xem thêm