HĐND tỉnh giám sát thực một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Chiều 28/4, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn.
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn.

Đoàn giám sát đã nghe báo cáo tiến độ, khó khăn và giải pháp thực hiện các dự án đầu tư công thực hiện năm 2022 giai đoạn này là: Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Kạn; dự án đường kết nối vào Phiêng My; dự án đường vào hồ Nặm Cắt. 

Hiện các công trình đang trong giai đoạn khảo sát đầu tư, thiết kế. Dự án đường kết nối vào Phiêng My đã bắt đầu triển khai nhưng số lượng giải ngân cơ bản đạt thấp; công tác thống kê, kiểm đếm, lập phương án GPMB còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 và việc định giá đất do Hội đồng thẩm định đất của tỉnh thực hiện chưa kịp thời...

Đoàn giám sát nhấn mạnh, thành phố cần rà soát thêm các bước thực hiện dự án cho hợp lý, việc thi công có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đúng tiến độ; đối với dự án đường vào hồ Nặm Cắt và dự án xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Kạn sẽ gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên cần phối hợp với các cấp, ban, ngành thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn; đẩy nhanh tiến độ theo cam kết.../. 

Duy Khánh

Xem thêm