HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo tại huyện Ba Bể

Ngày 5/6, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Ba Bể giám sát việc thực hiện quyết định 102/ 2009/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn.

Ngày 5/6, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Ba Bể giám sát việc thực hiện quyết định 102/ 2009/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ba Bể
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ba Bể

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, qua 4 năm thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn theo quyết định 102/ 2009 – QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ đã thực sự góp phần giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể có điều kiện để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng thời phát huy và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương ngày càng tốt hơn. Theo đó, qua 4 năm thực hiện chính sách, đã có 12.353 hộ nghèo của huyện được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với tổng kinh phí thực hiện trên 5,5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với đoàn giám sát những vấn đề như: Đề nghị tăng thêm mức hỗ trợ cho hộ nghèo, cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính để hỗ trợ kịp thời cho người dân phục vụ sản xuất đồng thời tập trung các nguồn vốn từ các chương trình để thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo, tránh tình trạng nhiều chính sách hỗ trợ cùng một nội dung dẫn đến chồng chéo…

Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Ba Bể trong việc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua. Tuy nhiên, đoàn cũng đề nghị huyện cần đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quyết định 102 tại các xã, để các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được đến với đồng bào một cách kịp thời và hiệu quả. Đồng thời hứa sẽ chuyển những kiến nghị của huyện lên cấp trên xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Duy Khánh

Xem thêm