Hỗ trợ phát triển trồng dược liệu quý tại Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK -UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể.
Để chuẩn bị cho các bước của Dự án phát triển trồng dược liệu quý, đơn vị tham gia liên kết đã liên kết với các hộ dân bắt đầu trồng 7ha cây cà gai leo tại xã Thượng Giáo.

Để chuẩn bị cho các bước của Dự án phát triển trồng dược liệu quý, đơn vị tham gia liên kết đã liên kết với các hộ dân bắt đầu trồng 7ha cây cà gai leo tại xã Thượng Giáo.

Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Chủ trì liên kết là Công ty TNHH Một thành viên Đông Nam Việt (Hà Nội).

Dự án có quy mô 225ha gồm các hạng mục: Khu vực Nhà máy và sản xuất chế biến dược liệu, quy mô 5ha tại thôn Bản Trù, xã Chu Hương; khu vực trồng dược liệu quý 150ha tại 8 xã: Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Quảng Khê, Mỹ Phương, Yến Dương, Thượng Giáo, Cao Thượng, Chu Hương. Tổng mức đầu tư của dự án là 229 tỷ đồng, vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng, doanh nghiệp và người dân, thời gian thực hiện 2 năm (2024-2025).

Mục tiêu của dự án sẽ hình thành 70ha vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao; phát triển mới 150ha cho 18 loài dược liệu có giá trị kinh tế cao đạt tiêu chuẩn GACP-WHO; hình thành được ít nhất 10 HTX sản xuất và sơ chế dược liệu; liên kết và hỗ trợ ít nhất 1.000 người tham gia vào chuỗi sản xuất dược liệu, trong đó ít nhất 80% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số; giảm được tỷ lệ nghèo bền vững từ 3-5%/năm của vùng dự án.

Xây dựng được cơ sở dữ liệu về cây dược liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển dược liệu. Xây dựng thương hiệu các loài cây dược liệu quý và sản phẩm dược liệu của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn trong nước và quốc tế.

Các hộ tham gia dự án sẽ được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật.

Các hộ tham gia dự án sẽ được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật.

Ngoài ra, dự án còn liên kết với các vùng nguyên liệu tại các huyện Chợ Mới, Na Rì, Pác Nặm….đồng thời kêu gọi được các nhà đầu tư, đối tác liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

Theo chủ đầu tư, hiện đơn vị thực hiện dự án đã liên kết với các hộ dân bắt đầu triển khai 7ha cây cà gai leo tại xã Thượng Giáo, phấn đấu đạt 150ha vào năm 2025. Sau phê duyệt dự án, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với chủ trì liên kết để thực hiện các bước tiếp theo.

Dự án được triển khai là tín hiệu vui, giúp tỉnh Bắc Kạn khai thác được tiềm năng lợi thế về các loại cây dược liệu quý, góp phần phục vụ cho thị trường ngành dược liệu cả nước nói chung, đặc biệt là tạo ra giá trị về sinh kế việc làm cho cộng đồng dân cư./.

Xem thêm