Hỗ trợ trên 18 tấn gạo cho học sinh tại Bạch Thông

Huyện Bạch Thông vừa tổ chức tiếp nhận và cấp trên 18 tấn gạo hỗ trợ đợt 2, năm học 2022 – 2023 cho 612 học sinh tại các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Huyện Bạch Thông tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh đợt 2, năm học 2022 - 2023.
Huyện Bạch Thông tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh đợt 2, năm học 2022 - 2023.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được phân bổ trên 12 tấn gạo, hỗ trợ 411 học sinh; Trường THPT Phủ Thông được phân bổ 6 tấn gạo, hỗ trợ 201 học sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phân bổ số gạo trên đến các trường học trực thuộc. Các trường học trên địa bàn huyện đã cấp phát đến từng học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ. Mỗi học sinh được hỗ trợ 2 tháng, 15kg gạo/học sinh/tháng (tháng 12/2022 và 01/2023).

Để việc phân bổ gạo bảo đảm chính xác, kịp thời và đúng đối tượng, trước đó huyện Bạch Thông đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Trường THPT Phủ Thông tổ chức rà soát, lập danh sách học sinh được hưởng theo quy định/.

Xuân Nghiệp

Xem thêm