Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh tuyển chọn 12 đề tài, dự án cho năm 2015

Sáng 12/6, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và tuyển chọn các đề tài, dự án cho năm 2015. Đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị. 
Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, trong 6 tháng đầu năm 2014 đơn vị đã trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” cho sản phẩm hồng không hạt; Đề án bảo tồn nguồn gen một số động, thực vật quý hiếm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020. Đối với quản lý, triển khai các đề tài, dự án tiếp tục quản lý 43 đề tài trong đó có 36 đề tài chuyển tiếp và 7 đề tài được phê duyệt danh mục 2014. Đến nay đã nghiệm thu 4 đề tài, dự án. 
Các đề tài, dự án tập trung vào một số lĩnh vực như khoa học xã hội và nhân văn; y dược; nông nghiệp; kỹ thuật và công nghệ… Cụ thể như, nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp; nghiên cứu một số giống lúa thuần; nghiên cứu phục tráng giống lúa Bao thai Chợ Đồn; phục tráng giống lúa Khẩu nua lếch ở Ngân Sơn; nghiên cứu cải tạo giống dê Bắc Kạn; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất lâm nghiệp; phần mềm từ điển Tày - Việt; xây dựng mô hình xử lý chất thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng làm thức ăn gia súc và phân bón hữu cơ… Trong những tháng cuối năm, ngành khoa học và công nghệ tỉnh tiếp tục thực hiện quản lý, kiểm tra các đề tài, dự án theo tiến độ; chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc; hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng miền núi phía Bắc. 
Năm 2015 có 53 đề tài nghiên cứu đăng ký thực hiện. Qua sơ tuyển đã lựa chọn được 13 đề tài, dự án để hội nghị bàn thảo, bỏ phiếu lựa chọn triển khai trong năm 2015. Kết quả bỏ phiếu đã đồng ý đối với 12 đề tài, dự án để lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể, lĩnh vực nông - sinh - y gồm đề tài về ứng dụng công nghệ chiếu xạ hạt nhân trong việc tạo quả không hạt quýt Bắc Kạn; bảo tồn và phát triển giống quýt ở thôn đồng bào Dao xã Thượng Ân (Ngân Sơn); nghiên cứu phát triển tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả bền vững công trình thủy lợi đáp ứng tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới; thu thập đánh giá nguồn gen các loài lan rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể; nghiên cứu thực trạng phát triển rừng trồng keo tai tượng, đề xuất mô hình thử nghiệm keo vùng cao; nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát triển sản xuất rau tại Na Rì; xây dựng mô hình nuôi cá chày đất tại Bắc Kạn; nghiên cứu bảo tồn và thí điểm trồng một số cây dược liệu. Lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật có 01 đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ gia cố móng bằng chất liên kết thủy hóa vô cơ trong xây dựng đường giao thông nông thôn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 03 đề tài về nghiên cứu giải pháp đổi mới và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại Bạch Thông; tác động của các yếu tố văn hóa truyền thống đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn những năm qua - thực trạng và giải pháp thực hiện trong thời kỳ mới. 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Chí nhấn mạnh, thời gian qua công tác triển khai nghiệm thu các đề tài, dự án đã hoàn thành còn chậm; có một số đề tài sau khi hoàn thành không mở rộng được; vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về thị trường đối với các mặt hàng nông - lâm sản thế mạnh. Đồng chí Nông Văn Chí đề nghị các cấp, ngành trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sản phẩm khoa học công nghệ của tỉnh; kêu gọi các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện các nghiên cứu, đề tài, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong nhân rộng các mô hình cần chú trọng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành để nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, phát huy hiệu quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã thành công trong thực tiễn./.
Tuấn Sơn

Xem thêm